Oficina Virtual de la Diputació de Lleida

Instància, petició i sol·licitud genèrica

Escrit, document, en què hom sol·licita una cosa.

Anar a sol·licituds

Acceptació de subvenció

Declaració d'acceptació expressa de subvencions otorgades per la Diputació de Lleida a les entitats locals.

Anar a acceptació de subvenció
Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - telèfon 973 24 92 00